Вхід

профіль Амбасади

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (МНТУ)

Наша мета – надання якісної вищої технічної, економічної, гуманітарної освіти, виховання національної еліти для власної успішної професійної діяльності та задля процвітання української держави. Університет є багатогалузевим навчально-науковим комплексом, який готує спеціалістів технічного, економічного, юридичного та філологічного напрямів. Основними напрямами діяльності МНТУ є: підготовка професійних кадрів з освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «магістр». проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень та дослідно-конструкторських робіт; надання експертно-консультаційних та інших видів послуг, що стосуються проблем вищої освіти і науки; інтеграція системи освіти України в європейський освітній простір, збереження і примноження вітчизняних здобутків вищої освіти, впровадження в МНТУ досягнень кращих навчальних закладів світу, традицій європейського гуманізму.

Амбасадор

Співробітники

  • Відеокурси ВНЗ

    Відео відсутні

  • Новини
  • Завдання
  • Вакансії
  • записи відсутні

  • записи відсутні

  • записи відсутні