Вхід

профіль Амбасади

Харківський національний економічний університет

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця є державним вищим навчальним закладом вищого, IV рівня акредитації, що підпорядковується Міністерству освіти і науки України. На сьогодні Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця є провідним спеціалізованим вищим навчальним закладом Сходу України, який надає повний спектр навчальних послуг, здійснюючи багатоступеневу підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з 26 спеціальностей таких галузей знань: економіка та підприємництво; менеджмент і адміністрування; інформатика та обчислювальна техніка; видавничо-поліграфічна справа; сфера обслуговування; державне управління; специфічні категорії.

Амбасадор

Співробітники

  • Відеокурси ВНЗ

    Відео відсутні

  • Новини
  • Завдання
  • Вакансії
  • записи відсутні

  • записи відсутні

  • записи відсутні