Вхід

профіль Амбасади

Кременчуцький національний університет

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського — найбільший ВНЗ Полтавської області, у якому навчається понад 10000 студентів. Актив науково-педагогічного складу університету сягає більш ніж 60 докторів наук, професорів, і 150 кандидатів наук, доцентів — 85% наукового потенціалу Кременчука. База університету: 14 навчальних корпусів, 58 спеціалізованих лабораторій, бібліотеки, електронна бібліотека, стадіон на 10 000 місць, басейн, легкоатлетичний манеж. Сьогодні навчальний процес у КрНУ забезпечують: Інститут електромеханіки, енергозбереження, і систем управління, навчально-науковий інститут механіки і транспорту; 4 факультети: електроніки та комп'ютерної інженерії, економіки і управління, права, гуманітарних і соціальних наук, природничих наук; 32 кафедри; коледж КрНУ. Підготовка більш ніж 40 спеціальностям здійснюється за багатоступеневою системою: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр за такими напрямами: менеджмент, екологія, геодезія, картографія та землевпорядкування, прикладна математика, транспортні технології, інженерна механіка, металургія, зварювання, електротехніка, електронні апарати, комп'ютеризовані системи, автоматика та управління, комп'ютерна інженерія, електромеханіка, економіка і підприємництво, право, культура. У структурі КрНУ 32 кафедри та понад 30 допоміжних підрозділів. За денною і заочною формами навчання щорічно здобувають освіту біля 10 тисяч студентів. Успішно працює Центр післядипломної та дистанційної освіти. Діють аспірантура та докторантура, дві спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Амбасадор

Співробітники

  • Відеокурси ВНЗ

    Відео відсутні

  • Новини
  • Завдання
  • Вакансії
  • записи відсутні

  • записи відсутні

  • записи відсутні